Tìm thấy 24 kết quả với từ khóa “

nhà máy Ethanol

Cơn bĩ cực của các nhà máy Ethanol

Cơn bĩ cực của các nhà máy Ethanol

Sau một thời gian hoạt động, hầu hết các dự án nhiên liệu sinh học (Ethanol) đều phải dừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng, càng làm càng lỗ.