Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

Năm ánh sáng

Năm ánh sáng là gì, dài bao nhiêu km?

Năm ánh sáng là gì, dài bao nhiêu km?

Năm ánh sáng là đơn vị khoảng cách được sử dụng phổ biến trong khoa học vũ trụ, lĩnh vực có không gian rất rộng lớn, không thích hợp với các đơn vị thông thường.