Tìm thấy 15 kết quả với từ khóa “

Manulife

Kinh doanh hiệu quả, Manulife trả thêm 58 tỷ đồng lãi suất cho khách hàng

Kinh doanh hiệu quả, Manulife trả thêm 58 tỷ đồng lãi suất cho khách hàng

Liên tục đạt kết quả kinh doanh vượt trội và đầu tư hiệu quả, Manulife vừa quyết định trả thêm 58 tỷ đồng tiền lãi cho các khách hàng mua các sản phẩm bảo hiểm có chia lãi của Công ty trước năm 2006, bên cạnh khoản lãi định kỳ khách hàng được nhận theo cam kết trong hợp đồng; đây là khoản bảo tức đặc biệt trả thêm cho các khách hàng vì công ty đã kinh doanh hiệu quả những năm gần đây.