Thế giới có gần 2.900 tỷ phú USD

Thế giới có gần 2.900 tỷ phú USD

07:12 02/07/2020

Toàn cầu có gần 2.900 người sở hữu tài sản tỷ USD năm 2019, chủ yếu nhờ ngành tài chính - ngân hàng, công nghiệp và bất động sản.