Tìm thấy 25 kết quả với từ khóa “

Luật báo chí

Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí

Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí

(VTC News) - Sáng 12/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.