Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

kinh doanh điện

Dùng điện ít cũng sẽ bị phạt

Dùng điện ít cũng sẽ bị phạt

Bên mua điện sử dụng điện thấp hơn 50% công suất trong biểu đồ phụ tải được đăng ký trong hợp đồng mua bán điện cũng bị xem là vi phạm và sẽ bị phạt.