Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

đặt tên

Từ 2017, không được dùng số và ký tự để đặt tên người

Từ 2017, không được dùng số và ký tự để đặt tên người

Kể từ ngày 1/1/2017, Bộ luật dân sự 2015 sửa đổi quy định cụ thể về việc đặt tên người sẽ chính thức có hiệu lực, tên của công dân Việt Nam phải được đặt bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

Các tên hay và hợp cho bé

Các tên hay và hợp cho bé

Trong quan niệm truyền thống của người phương Đông, việc chọn một cái tên để gửi gắm niềm mong đợi, hy vọng của cha mẹ.