Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

cá Hồ Tây

Đi tìm nguồn gốc cá bán ở các chợ Hà Nội

Đi tìm nguồn gốc cá bán ở các chợ Hà Nội

Video 15:16 13/10/2016 0

Lượng cá mà người dân Hà Nội sử dụng hàng ngày có nguồn gốc thế nào, có an toàn không khi mà theo một nghiên cứu có đến 80 - 90% ao, hồ trên địa bàn Hà Nội đang hoặc sắp có nguy cơ bị ô nhiễm?