Tìm thấy 14 kết quả với từ khóa “

cá cảnh

Cá cảnh giá hơn 1 tỷ ở miền Tây

Cá cảnh giá hơn 1 tỷ ở miền Tây

Các loại cá có tiếng như kim long, ngân long, la hán…. chưa “bãi triều”, thì một số người đã “đi tắt đón đầu” nuôi loại cá cảnh mới nặng hàng trăm kg.