Tìm thấy 23 kết quả với từ khóa “

1400

Nhắn tin ủng hộ 'Vì người nghèo' qua Cổng 1400

Nhắn tin ủng hộ 'Vì người nghèo' qua Cổng 1400

Ban Chỉ đạo đợt vận động nhắn tin ủng hộ Vì người nghèo qua Cổng TTĐT nhân đạo quốc gia đã quyết định kéo dài thêm thời gian mở hệ thống đến 24h00 ngày 31/12/2016, thay vì 30/11/2016 như kế hoạch ban đầu.

Cổng 1400 sẽ bóc tách giữa công ích và kinh doanh

Cổng 1400 sẽ bóc tách giữa công ích và kinh doanh

Theo dự thảo Thông tư do Bộ TT&TT đang soạn thảo, quy định mới về hoạt động của Cổng 1400 sẽ theo cơ chế phân định rõ giữa công ích và kinh doach cho các doanh nghiệp viễn thông tham gia kết nối với Cổng 1400.