Tôi đi xét nghiệm COVID-19

Tôi đi xét nghiệm COVID-19

Do nhiều người không về từ vùng dịch xin xét nghiệm, nhân viên y tế hỏi có thật tôi về từ Đà Nẵng không, và chỉ lát sau trạm y tế phải cử người đi xin thêm test kit.