Chuyên đề: Tình hình mưa lũ ở các tỉnh Miền Trung

07/11
Năm 2017
06/11
Năm 2017
Dự báo lũ đêm nay ở miền Trung

Dự báo lũ đêm nay ở miền Trung

Sự xuất hiện của 3 yếu tố gây mưa điển hình khiến nhiều tỉnh miền Trung có lượng mưa từ 400 đến hơn 800 mm, lũ lớn xảy ra ở nhiều nơi, nặng nhất là Thừa Thiên - Huế.

05/11
Năm 2017