Tiếp theo:Nâng cao năng suất chất lượng - 'Đòn bẩy' cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Vì sao công ty Đường Dương hoạt động 5 năm không đóng một đồng thuế?

Chính trị xã hội17:08 22/04/2020

Công ty TNHH Đường Dương hoạt động mua bán bất động sản thành lập được 5 năm, thế nhưng chưa đóng một đồng thuế nào cho nhà nước.

VTC14
Bình luận
vtc.vn
Giấy phép cấp lại số 268/GP-BTTTT Ngày 11/07/2013.