Truyền hình trực tiếp: Bộ trưởng Nội vụ trả lời chất vấn về tiền lương

VideoThứ Ba, 18/11/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn trước Quốc hội về những vấn đề nóng như tiền lương, tinh giản biên chế, luân chuyển cán bộ.

(VTC News) - Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn trước Quốc hội về những vấn đề nóng như tiền lương, tinh giản biên chế, luân chuyển cán bộ.

Xem video:

VTC1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn Quốc hội về việc thực hiện cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng công vụ; Giải pháp thực hiện tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng có quá nhiều cấp phó ở các cơ quan trung ương; nâng cao năng suất lao động; cải cách chế độ tiền lương…
Bên cạnh đó, nội dung chất vấn về kết quả tổng kết, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý các biểu hiện tiêu cực trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; lộ trình tăng lương thích hợp để đảm bảo cuộc sống của công chức, của người có thu nhập thấp; xem xét vấn đề lương hưu, nhất là đối với những người về hưu trước năm 1995… cũng được mổ xẻ tại phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ trong buổi sáng hôm nay.
Cùng tham gia giải trình các nội dung liên quan có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ.

VTC News

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn