Tìm thấy 92 kết quả với từ khóa “

tiền lương

Tiền lương sắp được cải cách thế nào?

Tiền lương sắp được cải cách thế nào?

Chính sách tiền lương được cải cách sẽ bãi bỏ hệ thống bảng lương được coi là quá phức tạp, chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo mang tính bình quân, cào bằng hiện nay bằng các bảng lương mới đơn giản và phù hợp hơn.