Tìm thấy 10 kết quả với từ khóa “

Yêu Xa

Chỉ cần ta tin nhau là đủ

Chỉ cần ta tin nhau là đủ

Em sẽ chờ anh trên con đường chung mà cả hai đã chọn, sẽ cùng vẽ tiếp những nét hoàn chỉnh bức tranh cuộc sống, sẽ cùng về chung một ngõ, sáng sớm thức dậy cùng nhau, bấy nhiêu là đủ...