Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

Vượt chướng ngại vật

Xem lính Tăng thiết giáp huấn luyện

Xem lính Tăng thiết giáp huấn luyện

Vượt chướng ngại vật, hành quân thần tốc, tấn công tiêu diệt địch là những hình ảnh dũng mãnh của người chiến sĩ Tăng thiết giáp luyện tập trên thao trường.