Tìm thấy 10 kết quả với từ khóa “

Việt Nam Nhật Bản

Trao đổi lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản lần thứ 7

Trao đổi lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản lần thứ 7

Chiều 26/8, tại trụ sở của Đảng Cộng sản Nhật Bản có ở Tokyo, cuộc Trao đổi lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản lần thứ 7 đã khai mạc với chủ đề “Biến động mới của tình hình thế giới và khu vực, những thách thức và triển vọng ”.