Tìm thấy 43 kết quả với từ khóa “

trao nhầm con

Bệnh viện làm gì để tránh trao nhầm con?

Bệnh viện làm gì để tránh trao nhầm con?

Cho đến nay, Bộ Y tế Việt Nam chưa hề có một quy trình cụ thể về việc trao – nhận con sau sinh, chính vì vậy, mỗi bệnh viện lại tự vạch ra cho mình những cách làm riêng.