Tìm thấy 315 kết quả với từ khóa “

tình dục

6 vi phạm của TikTok tại Việt Nam

6 vi phạm của TikTok tại Việt Nam

Cơ quan quản lý cho biết TikTok vi phạm cả về kiểm soát nội dung, thuật toán phân phối cũng như các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng.