Đã có bao cao su chống virus Zika

Đã có bao cao su chống virus Zika

Một công ty dược phẩm Úc sẽ hợp tác với nhà cung cấp bao cao su lớn thứ 2 thế giới để sản xuất loại bao cao su chống Zika.