Tìm thấy 14 kết quả với từ khóa “

thẻ nhà báo

Đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ nhà báo

Đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ nhà báo

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.