Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

Sở Nội vụ Hà Nội

Tại sao Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó giám đốc?

Tại sao Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó giám đốc?

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam, việc Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó giám đốc là do liên quan đến chính sách cán bộ chứ không phải việc bổ nhiệm, đề bạt vượt số lượng theo quy định của Chính phủ.