Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

Múa rối nước

Thủy đình tại gia hút khách du lịch

Thủy đình tại gia hút khách du lịch

Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm người tiên phong đưa đưa thủy đình…về nhà,anh biến ngôi nhà trong ngõ nhỏ phố chợ Khâm Thiên của mình thành một tổ hợp biểu diễn múa rối