Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

Kim Liên

Cuộc hội ngộ sau 5 thế kỷ

Cuộc hội ngộ sau 5 thế kỷ

Cho tới năm 2004 sau một cuộc họp họ, 3 bô lão họ Lê gồm các cụ Lê Văn Cứ, Lê Công Định, Lê Công Hải mới bắt đầu công cuộc “tìm về chốn xưa”.