Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

giá điện sinh hoạt

Sắp tính giá điện theo giờ

Sắp tính giá điện theo giờ

Giá điện sinh hoạt sẽ được tính theo giờ nhằm khuyến khích người dân sử dụng điện vào giờ thấp điểm, hạn chế tình trạng quá tải hay thiếu điện.