Tìm thấy 13 kết quả với từ khóa “

điều kiện kinh doanh

Thông tin này từ Bộ Công thương sẽ khiến nhiều doanh nghiệp vui mừng

Thông tin này từ Bộ Công thương sẽ khiến nhiều doanh nghiệp vui mừng

Thông tin từ Bộ Công Thương, Tổ công tác đặc biệt của bộ này đã rà soát xong các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực công thương cập nhật đến tháng 8/2017 để chuẩn bị đề xuất các phương án đơn giản hóa hoặc cắt giảm.