Tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp, xử lý cán bộ nhũng nhiễu trong lĩnh vực thuế, hải quan

Kinh tếThứ Năm, 24/05/2018 10:16:00 +07:00

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu phản ánh, kiến nghị khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và hải quan để xử lý, trả lời theo quy định và báo cáo trước ngày 10/6/2018.

Văn bản chỉ rõ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm rà soát, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi tiêu cực.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cần nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi hoặc sửa đổi theo thẩm quyền quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu đưa đi gia công tại cơ sở sản xuất khác và đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu bị tiêu hủy.

hqqpbs_FOQV

 

Về công tác khai thác thủy sản và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi các Thông tư quy định một số mức phí và lệ phí theo Thông tư 230/2016/TT-BTC, số 279/2016/TT-BTC, số 285/2016/TT-BTC, số 286/2016/TT-BTC để bảo đảm hợp lý, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, các danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam cần phải được hoàn thiện nhanh chóng để tạo sự thống nhất, minh bạch và hạn chế tiêu cực; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, hải quan để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, quá tải, lỗi hệ thống xảy ra trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, các Cục Hải quan, Cục Thuế tăng cường quản lý cán bộ, công nhân viên, kiểm tra xử lý vi phạm nghiêm túc, đưa ra khỏi ngành những cán bộ vi phạm kịp thời hơn.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtc.vn