Tìm thấy 14 kết quả với từ khóa “

diễn giả

Đọc sách để dẫn dắt hành động

Đọc sách để dẫn dắt hành động

(VTC News) - 'Đừng để việc học và việc đọc dẫn dắt sự hiểu biết của bạn mà hãy để việc học và việc đọc dẫn dắt hành động của bạn', diễn giả Nguyễn Cao Cường nói