Tìm thấy 5 kết quả với từ khóa “

cổng nhân đạo

Cổng 1400 sẽ bóc tách giữa công ích và kinh doanh

Cổng 1400 sẽ bóc tách giữa công ích và kinh doanh

Theo dự thảo Thông tư do Bộ TT&TT đang soạn thảo, quy định mới về hoạt động của Cổng 1400 sẽ theo cơ chế phân định rõ giữa công ích và kinh doach cho các doanh nghiệp viễn thông tham gia kết nối với Cổng 1400.