Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

chế phẩm sinh học

Công nghệ mới xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón vi lượng

Công nghệ mới xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón vi lượng

Nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm KHCNVN đã triển khai thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm: “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolite Cu2+ dùng trong xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón vi lượng” do TS. Lại Thị Kim Dung làm chủ nhiệm.

Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học mới diệt nấm để bảo quản trái cây, nông sản

Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học mới diệt nấm để bảo quản trái cây, nông sản

Việc nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học Syringomycin E (SRE) và Rhamnolipid (RL) diệt nấm để bảo quản một số trái cây và hạt nông sản giúp cho người nông dân có được trái cây, nông sản sạch, an toàn đối với người sử dụng, đồng thời nâng cao lợi nhuận kinh tế.