Kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ

Chính trịThứ Năm, 21/09/2023 20:59:43 +07:00
(VTC News) -

Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị triển khai kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Chiều 21/9, ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị - chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra - công bố Quyết định số 889 và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tại Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương)

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương)

Sau khi nghe báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, ông Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã sớm triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ.

Theo đó, từ năm 2019 - 2023, Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã tham mưu, ban hành 154 văn bản pháp luật quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và hơn 10 nghị định quy định chi tiết về công tác cán bộ…

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ có nhiều đổi mới, như: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; quan tâm sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp gắn với tinh giảm biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Trưởng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị nhấn mạnh, công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết trong phạm vi Bộ Nội vụ; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương)

Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương)

Ông Phan Đình Trạc lưu ý, quá trình kiểm tra bám sát chức năng, quyền hạn của Bộ Nội vụ trong công tác tổ chức, cán bộ, công vụ, công chức; phân biệt rõ trách nhiệm đối với công tác cán bộ trong phạm vi cả nước và nội bộ Bộ Nội vụ theo thẩm quyền chức năng.

Cùng với đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra; tuân thủ đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Anh Văn
Bình luận
vtc.vn