Tiếp theo:Nâng cao năng suất chất lượng - 'Đòn bẩy' cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Dữ liệu dân cư quốc gia: Tài nguyên vô giá, bứt phá mọi mặt cuộc sống

Video13:01 02/04/2022

Thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia trong định danh, xác thực điện tử nhằm phục vụ chuyển đổi số.

VTC1
Bình luận
vtc.vn
Giấy phép cấp lại số 268/GP-BTTTT Ngày 11/07/2013.