Điểm mặt những doanh nghiệp lớn chưa từng đóng một xu thuế ở VN

VideoThứ Bảy, 23/08/2014 07:47:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới sau khi đến Việt Nam đã liên tục mở rộng quy mô hoạt động và sản xuất, nhưng lại chưa từng đóng một đồng thuế.

(VTC News) - Nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới sau khi đến Việt Nam đã liên tục mở rộng quy mô hoạt động và sản xuất, nhưng lại chưa từng đóng một đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào cho Việt Nam. 

Nhiều sự đánh đổi để chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đã không được đền đáp tương xứng. VTC14 điểm mặt một số doanh nghiệp lớn chưa từng đóng thuế khiến dư luận bức xúc.

Xem clip:

VTC14

Việt Nam mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài đã gần 30 năm nay. Nhiều mục tiêu được đặt ra là tạo công việc làm cho người lao động, tiếp nhận chuyển giao các công nghệ sản xuất tiên tiến, và đương nhiên là cả những khoản thu từ thuế doanh nghiệp.

Không phủ nhận với nhiều chính sách ưu đãi và liên tục được cải cách trong thu hút đầu tư nước ngoài, nhiều thương hiệu lớn của thế giới đã đến Việt Nam. Thậm chí, có thương hiệu còn chuyển hoạt động sản xuất từ các quốc gia khác, như Trung Quốc sang Việt Nam. 

Tuy nhiên, thực tế không giống như kỳ vọng. Nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới sau khi đến Việt Nam đã liên tục mở rộng quy mô hoạt động và sản xuất, nhưng lại chưa từng đóng một đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào cho Việt Nam. 

Nhiều sự đánh đổi để chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đã không được đền đáp tương xứng. 

Vũ Nguyên
Bình luận
vtc.vn