Bao nhiêu ứng viên ngành Y, Dược bị tố gian lận không đủ điều kiện xét GS, PGS?

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 07/12/2020 11:03:30 +07:00
(VTC News) -

Trong các ứng viên không đủ điều kiện xét chức danh GS, PGS ngành Y, Dược năm nay có người từng bị GS Nguyễn Ngọc Châu phản ánh gian lận bài báo quốc tế.

Theo báo cáo của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, tổng số hồ sơ tham gia đăng ký xét tại các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2020 là 450 ứng viên (66 ứng viên giáo sư và 384 ứng viên phó giáo sư).

Từ số hồ sơ đăng ký trên, 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành thẩm định và đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận cho 357 ứng viên (40 ứng viên giáo sư, 317 ứng viên phó giáo sư).

Trong quá trình rà soát, Hội đồng Giáo sư Nhà nước ghi nhận 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (1 ứng viên giáo sư và 13 ứng viên phó giáo sư). Đồng thời quá trình bỏ phiếu tại hội đồng thêm 4 ứng viên không đủ số phiếu tín nhiệm. Như vậy, tổng số 18 ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Trong số các ứng viên không đủ điều kiện, ngành Y có 9 ứng viên và ngành Dược có 2 ứng viên. Trong số này, 6 ứng viên (1 ứng viên giáo sư và 5 ứng viên phó giáo sư) thuộc danh sách 15 người bị tố có liên quan đến gian lận bài báo quốc tế do GS Nguyễn Ngọc Châu (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) phản ánh.

Bao nhiêu ứng viên ngành Y, Dược bị tố gian lận không đủ điều kiện xét GS, PGS? - 1

(Ảnh minh hoạ: C.K)

Ngoài ra, một số ứng viên ở các ngành khác không đủ điều kiện như ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm (2 người), Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản, Tâm lý, Xây dựng - Kiến trúc (mỗi ngành 1 người.

Tại phiên họp lần thứ VI, Hội đồng Giáo sư Nhà nước thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và bỏ phiếu với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Đối với những trường hợp có đơn thư, Hội đồng xem xét rất kỹ lưỡng và biểu quyết đưa vào bỏ phiếu cho từng trường hợp.

Kết quả, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên giáo sư, 300 ứng viên phó giáo sư. 

Hà Cường
Bình luận
vtc.vn