Kết quả rà soát ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược: Nhiều người không đủ tiêu chuẩn

Diễn đànThứ Sáu, 30/10/2020 13:08:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 30/10, Hội đồng Giáo sư ngành Y - Dược công bố kết quả rà soát xuất bản bài báo quốc tế uy tín và thâm niên giảng dạy của các ứng viên GS, PGS năm 2020.

Hội đồng Giáo sư ngành Y và Hội đồng Giáo sư ngành Dược vừa có cuộc họp, trao đổi với GS.TS Nguyễn Ngọc Châu về một số nội dung liên quan đến xuất bản các bài báo quốc tế có uy tín, thâm niên giảng dạy liên quan đến các ứng viên GS, PGS.

Thống nhất các tạp chí đạt tiêu chuẩn

Về các tạp chí uy tín, cả hai hội đồng ngành Y - Dược và GS Nguyễn Ngọc Châu thống nhất các bài báo quốc tế uy tín phải nằm trong tạp chí có trong danh mục của Hội đồng Giáo sư Nhà nước và trong Nghị quyết của Hội đồng Giáo sư ngành Y 2020, gồm: WoS (ISI), Scopus, Pubmed và ESCI (theo Quyết định 37 cũng như một số tạp chí được quy định trong Nghị quyết của Hội đồng Giáo sư ngành Y 2020.

Thời gian tính là bài báo quốc tế uy tín được căn cứ theo năm công bố (theo Quyết định số 18 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước).

Về các ứng viên GS, PGS ngành Y đăng bài trên các Tạp chí quốc tế, cả 3 bên đều thống nhất lĩnh vực khoa học sức khoẻ rất rộng, giao thoa nhiều chuyên ngành, đồng thời phải tôn trọng lĩnh vực xuất bản của các tạp chí quy định. Chất lượng bài báo quốc tế uy tín do các giáo sư thẩm định và được Hội đồng thông qua phải ở mức đạt yêu cầu trở lên thì mới được chấp nhận.

Đối với các bài báo đã được chấp nhận đăng và có thông báo, xác nhận của cơ quan tạp chí trước ngày 30/6 vẫn được công nhận với lý do chậm đăng bài do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nếu trước phiên họp của Hội đồng giáo sư nhà nước mà các bài báo trên chưa được xuất bản chính thức thì không được chấp nhận là bài báo quốc tế uy tín.

Đối với những ứng viên đăng nhiều bài báo trên cùng một số của tạp chí hoặc nhiều bài báo trong một thời gian ngắn thì cần có quy định cụ thể của Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho các năm tiếp theo. Điển hình như các bài báo liên quan đến hai ứng viên là C.Đ.T và V.Q.T, theo Hội đồng giáo sư hai ngành, về nguyên tắc là chỉ bàn và đánh giá đến vấn đề đóng góp khoa học. Các vấn đề khác liên quan đến mua bán bài báo quốc tế uy tín sẽ do cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Kết quả rà soát ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược: Nhiều người không đủ tiêu chuẩn  - 1

(Ảnh minh hoạ: GDTĐ)

26 ứng viên đủ điều kiện bài báo quốc tế uy tín

Về kết quả kiểm tra, với các ứng viên GS, PGS ngành Y, có 33 ứng viên GS, PGS được GS Nguyễn Ngọc Châu phản ánh và đề nghị xem xét thẩm định lại trong đó bao gồm cả các ứng viên không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu tại Hội đồng Giáo sư nhà nước, một số ứng viên đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng viên năm 2020.

Cụ thể, với nhóm ứng viên có các bài báo đã đăng trên tạp chí GMR nhưng cho đến nay chưa được xuất bản chính thức. Ngay sau cuộc họp của Hội đồng Giáo sư ngành Y học đã báo cáo Hội đồng Giáo sư nhà nước và các ứng viên danh sách xét và đưa ra bầu phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Giáo sư nhà nước. GS Châu đồng thuận với ý kiến, kết quả và cách giải quyết này của Hội đồng Giáo sư ngành Y.

Tiếp theo là nhóm ứng viên được rà soát về các bài báo quốc tế uy tín dựa trên các nội dung danh mục tạp chí uy tín, cách tra cứu, thời gian xuất bản và chất lượng bài báo quốc tế uy tín. Danh sách các ứng viên được rà soát về các bài báo quốc tế uy tính, bao gồm 29 ứng viên. Trong số này có 2 ứng viên PGS không đủ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư ngành Y khi bầu, 1 ứng viên PGS đã có đơn gửi Hội đồng Giáo sư ngành Y và Hội đồng Giáo sư Nhà nước xin rút khỏi danh sách ứng viên PGS năm 2020.

Kết quả rà soát dựa trên các tiêu chí về bài báo quốc tế uy tín được cả hai hội đồng và GS Châu thống nhất cho thấy có 26 ứng viên đủ các điều kiện về các bài báo quốc tế uy tín.

Đối với các ứng viên GS, PGS ngành Dược, Hội đồng Giáo sư ngành Dược có 10 ứng viên gồm 2 ứng viên GS, 8 ứng viên PGS. Trong đó 5 trường hợp được phản ánh. Sau khi rà soát chỉ có một trường hợp PGS giảm số lượng bài báo nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn tối thiểu quyđịnh, nên kết quả không thay đổi.

Nhiều ứng viên xin rút

Trong tổng số 33 ứng viên GS, PGS ngành Y mà GS Châu nêu kiến nghị, kết quả cho thấy, 4 ứng viên có các bài báo đăng trên Tạp chí GMR, được bỏ phiếu tín nhiệm nhưng cho đến nay chưa được xuất bản chính thức (do có xác nhận của nhà xuất bản nêu lý do vì có dịch COVID-19).

Tất cả các ứng viên này, dù được bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng Hội đồng Giáo sư ngành Y học đã báo cáo Hội đồng Giáo sư nhà nước là nếu đến ngày họp Hội đồng Giáo sư Nhà nước mà các bài báo này chưa được xuất bản thì sẽ được đưa ra khỏi danh sách xét duyệt.

Có 4 ứng viên gồm 2 ứng viên PGS không đủ phiếu tín nhiệm sau khi Hội đồng Giáo sư ngành Y bầu, 1 ứng viên không đủ bài báo quốc tế uy tín, 1 ứng viên PGS thiếu thâm niên giảng dạy, và ứng viên này đã có đơn gửi Hội đồng Giáo sư Nhà nước và Hội đồng Giáo sư ngành y xin rút khỏi ứng viên PGS năm 2020.

Trong tổng số 33 ứng viên GS, PGS theo phản ánh của GS. Nguyễn Ngọc Châu thì có 25 ứng viên GS/PGS đủ tiêu chuẩn xét chức danh GS, PGS để trình lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước. 4 ứng vên có các bài báo được chấp nhận nếu đến trước ngày Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp mà có các bài báo được xuất bản thì số ứng viên đủ điều kiện đưa vào danh sách để Hội đồng xét duyệt là 29 người.

Bốn trường hợp không đạt tiêu chuẩn là những trường hợp không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu ở Hội đồng Giáo sư ngành Y đã có đơn xin rút.

Hà Cường
Bình luận
vtc.vn