Xuất khẩu hàng hoá của khối FDI có tín hiệu chậm lại

Kinh tếThứ Ba, 26/03/2019 16:42:00 +07:00

Xuất khẩu của khối FDI trong quý I/2019 chỉ tăng 2,7%, giảm mạnh so với mức 24,2% của cùng kỳ năm trước.

FDI đăng ký tăng mạnh  

Theo Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quý I/2019 của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/3/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, đăng ký cấp mới có 785 dự án mới được cấp GCNĐKĐT với tổng vốn đăng ký cấp mới 3,82 tỷ USD, tăng 80,1% so với cùng kỳ năm 2018;

Đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư có 279 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 1,3 tỷ USD, bằng 72,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 1.653 lượt, tổng giá trị vốn góp đạt 5,68 tỷ USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2018 và chiếm 52,6% tổng vốn đăng ký.  

kim-ngach-xuat-khau

Xuất khẩu không kể dầu thô của khối FDI đạt 40,95 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2018

Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,4 tỷ USD, chiếm 40,7% tổng vốn đầu tư. Chỉ riêng dự án mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào công ty TNHH Vietnam Beverage với mục tiêu chính là sản xuất bia và mạch nha ủ men bia tại Hà Nội có giá trị vốn góp là 3,85 tỷ USD.

Singapore đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,46 USD, chiếm 13,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,3 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký là 1 tỷ USD và 700 triệu USD.

Tính đến 20/3, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 4,12 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu giảm tốc

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/3, xuất khẩu của khối FDI (kể cả dầu thô) đạt 41,45 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70,8% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 40,95 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu.

Trong Quý I/2019, xuất khẩu của khu vực ĐTNN tăng về mặt giá trị, song lại giảm về tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2018 (Quý I/năm 2018, xuất khẩu kể cả dầu thô tăng 22,8%; xuất khẩu không kể dầu thô tăng 24,2%).

Trong khi đó, Nhập khẩu của khu vực ĐTNN tăng nhanh hơn cùng kỳ, đạt 33,88 tỷ USD, tương ứng mức tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 58,4% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong Quý I năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 7,57 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 7,06 tỷ USD không kể dầu thô.

Huy Nguyên
Bình luận
vtc.vn