Đà Nẵng họp xem xét kỷ luật 5 cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng họp xem xét kỷ luật 5 cán bộ chủ chốt

Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp để xem xét kỷ luật 5 cán bộ chủ chốt của thành phố liên quan đến việc tham mưu bổ nhiệm cán bộ cùng một số vụ việc không đúng thẩm quyền.