Báo Điện tử VTC News
Báo Điện tử VTC News
Bộ GTVT sẽ sửa tên 'trạm thu giá'

Bộ GTVT sẽ sửa tên 'trạm thu giá'

Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định sẽ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để sửa tên "trạm thu giá".