Kết tinh lòng quả cảm dân tộc hun đúc mấy ngàn năm

Kết tinh lòng quả cảm dân tộc hun đúc mấy ngàn năm

Đã lâu lắm rồi, người ta thấy những trái tim người Việt ở gần nhau đến thế, chiến thắng chấn động châu Á của đội tuyển Việt Nam là kết tinh lòng quả cảm của dân tộc được hun đúc suốt mấy nghìn năm.