Từ 1/4, lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ tối đa 15%

(VTC News) - Từ 1/4, lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ tối đa 15%.

Ngày 28/3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Một trong những điểm mới của Thông tư này là ô tô dưới 10 chỗ ngồi nộp lệ phí trước bạ lần đầu ở mức 10% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. 

Tuy nhiên, từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn có quyền điều chỉnh mức thu, nhưng không quá 50% so với quy định chung. Như vậy, các địa phương có thể thu tối đa là 15%, thay vì 20% như hiện nay.

 

 

Ô tô dưới 10 chỗ ngồi, nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi sẽ được áp dụng mức phí chung 2% trên toàn quốc. Tỷ lệ này giảm nhiều so với mức 10 đến 12% hiện nay.
 
Về cách tính lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính quy định rõ mức lệ phí trước bạ sẽ được tính căn cứ vào số chỗ ngồi trên xe ô tô được xác định theo thiết kế của nhà sản xuất và xác định của cơ quan Đăng kiểm ghi tại mục “Loại phương tiện” của Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhập khẩu do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp.
 
Đặc biệt, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu mà những tỉnh, thành phố đang áp dụng mức thu cao hơn 10% nhưng không quá 15% thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành.
 
Trường hợp mức thu cao hơn 15% thì áp dụng mức thu 15% cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới theo quy định tại Nghị định số 23/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/4/2013.

Minh Loan
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN