Truyện cười

Bò dự báo thời tiết

Bò dự báo thời tiết 0

Một người nông dân khoác lác với đoàn khách du lịch: "Các vị từ xa đến đây chắc chưa biết, đàn bò của tôi nổi tiếng nhất vùng này đấy".