TRỰC TIẾP: Quốc hội thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 27/10

Trực tiếp phiên họp chiều 27/10 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 2016-2020.

NGUỒN: VTV
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU