Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội

Chính trịThứ Sáu, 01/04/2022 18:58:51 +07:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị có buổi làm việc với với tập thể lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hà Nội cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội - 1

Báo cáo Bộ Chính trị, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm để khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, đạt bình quân 6,83%/năm, bằng 1,15 lần mức tăng chung của cả nước.

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi; sự nghiệp phát triển văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người dân đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô được cải thiện. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo được dấu ấn quan trọng.

Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao, cả ở trong nước và trên trường quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội - 2

Bộ Chính trị làm việc với với tập thể lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hà Nội

Tại cuộc làm việc, bên cạnh biểu dương các kết quả đạt được, Bộ Chính trị cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết nhưng chưa hoàn thành. GRDP bình quân đầu người thấp hơn so với một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

Vai trò hạt nhân và trung tâm kinh tế của vùng chưa thật sự rõ nét. Hoạt động liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng và cả nước chưa hiệu quả. An ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế…

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội - 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chuẩn bị rất công phu, có trách nhiệm và có ý tưởng của lãnh đạo Thành phố Hà Nội với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô sắp tới mạnh hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa.

Nhằm phát huy vai trò, vị thế của Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trái tim của cả nước; trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; trung tâm, động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, năng động, hiệu quả, vì con người; là trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai Thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực. Đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, hiện đại và sáng tạo, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội - 4

"Bộ Chính trị đồng ý sẽ ban hành Nghị quyết mới về Thủ đô Hà Nội. Thứ hai cũng đồng ý Thành phố nghiên cứu và chuẩn bị trình ban hành luật về Thủ đô sau khi Bộ Chính trị có nghị quyết, tuy nhiên, cũng lưu lý cố gắng cách viết để trong quá trình thực hiện triển khai Nghị quyết thật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra và dễ thực hiện", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu quan điểm, khi đã có Nghị quyết, Thành phố phải thống nhất nhận thức và đổi mới tư duy trong xây dựng phát triển Hà Nội trở thành thủ đô đứng đầu cả nước, xứng đáng là Thủ đô văn hiến và anh hùng, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, hào hoa thanh lịch.

"Đây là Nghị quyết của Bộ Chính trị cho nên cần rất chuẩn xác từng chữ từng câu có nội hàm cụ thể mà phải mang tầm chiến lược với tính chất rất logic chặt chẽ, có nhiều điểm mới. Muốn như thế phải cụ thể hóa nghị quyết, tức là có quy hoạch về thủ đô quy hoạch vùng thủ đô, nội hàm của thủ đô xanh sạch đẹp là thế nào, liên kết vùng văn hóa thủ đô là thế nào, rồi an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kể cả vấn đề quản lý đô thị văn hóa ứng xử quy định làm sao để không phiền hà, không nhũng nhiễu và người Hà Nội phải là văn minh thanh lịch", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội - 5

Tại cuộc làm việc, Bộ Chính trị cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội đoàn kết, quyết tâm, phối hợp cùng với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Tiếp tục quán triệt, thống nhất, nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển Hà Nội.

Chính quyền Hà Nội đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đối mới mô hình tăng trưởng. Phát triển sự nghiệp văn hoá - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động nắm bắt những cơ hội; củng cố các mối quan hệ truyền thống, tích cực mở rộng hợp tác với các thủ đô, thành phố trên thế giới.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội - 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

Thành phố tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trọng tâm là sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong tình hình mới.

Văn Hiếu(VOV)
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp