Tỏi Trung Quốc tràn chợ Việt, để cả năm không lo thối

(VTC News) - Theo các tiểu thương tại chợ, hiện nay tỏi Trung Quốc chiếm phần lớn và họ có thể để tỏi cả năm mà không sợ thối hay mọc mầm.

VTC16

Bình luận