Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

vật liệu nano

Công nghệ mới sản xuất nước sạch nông thôn

Công nghệ mới sản xuất nước sạch nông thôn

Vừa qua, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hải Phòng đã giới thiệu công nghệ vật liệu nano mangan oxit-cát thạch anh hấp phụ kim loại nặng trong sản xuất nước sạch nông thôn nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho các nhà máy nước trên địa bàn và cải thiện chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt cộng đồng.