Tìm thấy 10 kết quả với từ khóa “

V

Sẽ rất buồn nếu chúng ta chiến thắng!

Sẽ rất buồn nếu chúng ta chiến thắng!

Sẽ không thể tự hào nếu chúng ta thắng ở loạt đá luân lưu, khi mà chúng ta đang thua đối phương ở cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, song chúng ta có thể tự hào vì đã chiến đấu bằng tất cả khả năng và khát vọng.