Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

trẻ bị đuối nước

Những cách sơ cứu sai lầm khi trẻ bị đuối nước

Những cách sơ cứu sai lầm khi trẻ bị đuối nước

Trong nhiều cách sơ cứu trẻ bị đuối nước, ngạt nước thì cách cho trẻ nằm sấp trên cái lu được để rơm nung cháy bên trong, lăn lu qua lại nhằm mục đích “rút nước” trong cơ thể trẻ ra là sai lầm rất nguy hiểm đối với tính mạng trẻ.