Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Siri iPhone Siri

Ăn thịt chó, hãy coi chừng!

Ăn thịt chó, hãy coi chừng!

Tại những nơi này, người ta bán chó tươi, chó chết ươn lẫn lộn, người nghiền thì ghé vào. Người không chịu nổi thì bịt mũi, nhăn mặt...