Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

quả bầu

Lạ kỳ quả bầu dài gần 2m

Lạ kỳ quả bầu dài gần 2m

Quả bầu dài tới gần 2m và cả giàn bầu chỉ ra mỗi một quả, ai ai trong làng cũng thấy lạ kỳ vì từ trước tới nay chưa ai nhìn thấy quả dài đến vậy.