Tìm thấy 32 kết quả với từ khóa “

Nguyễn Ngọc Nhất hạnh

9x xinh đẹp có 100 tỷ đồng

9x xinh đẹp có 100 tỷ đồng

Với việc nhận thêm gần nửa triệu cổ phiếu, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sẽ sở hữu hơn 3,5 triệu chứng khoán REE, nâng tổng tài sản trên sàn vượt 100 tỷ đồng.

9x xinh đẹp có 100 tỷ đồng

9x xinh đẹp có 100 tỷ đồng

Với việc nhận thêm gần nửa triệu cổ phiếu, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sẽ sở hữu hơn 3,5 triệu chứng khoán REE, nâng tổng tài sản trên sàn vượt 100 tỷ đồng.