Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

lê doãn hợp

Phải loại bỏ nạn 'trấn lột mềm' và 'bệnh cánh hẩu' trong Đảng

Phải loại bỏ nạn 'trấn lột mềm' và 'bệnh cánh hẩu' trong Đảng

Có sự cấu kết giữa nhóm đặc quyền kinh tế và nhóm đặc quyền chính trị, người kinh doanh cũng đầu tư vào quyền lực và người có quyền lực kinh doanh, làm giàu, họ cùng nhau "trấn lột mềm”, thâu tóm của cải và quyền lực chính trị...- ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cảnh báo.